droga z Gęsiej, przez Bielańską, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście na Dynasy. From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle, Midtown
  • droga z Gęsiej, przez Bielańską, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście na Dynasy.
  • on surface
  • Germans operations
  • Więźniowie z Pawiaka szli do pracy przez ok. 4-ry kilometry: z Gęsiej, przez Bielańską, plac Teatralny, Krakowskie Przedmieście na Dynasy.