Domy policjantów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Domy policjantów
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • children, Polish Police, individual help , one-off help, outside of Warsaw
  • Po przesłuchaniu na gestapo Barbara Frankiss trafia raz do jednego, raz do innego domu policjantów z posterunku polskiej policji. Przez kilka dni dziecko jest przenoszone z domu do domu.