Znajomy polecił Jerzemu Pfeferowi Michała Kali...

 • YES
 • Znajomy polecił Jerzemu Pfeferowi Michała Kalinę jako solidnego urzędnika skarbowego, kupca. Jerzy powierzył mu swoje towary, za co Kalina miał mu zapłacić pieniądze po kilku dniach. Wybuchła akcja wysiedlenia Żydów. Jerzy Pfefer spotkał przypadkowo Kalinę na ulicy, upomina się o swój dług, ale słyszy tylko: "Odczep się, idź do cholery". Zwrócenie się do Jerzego "per Ty" nie podoba mu się. Zapowiada swoje przyjście do jego gabinetu.

 • 1942-07-00
 • 1942-07-00
 • deportation
 • private life / daily life
 • trade, negative, Poles, the 'Aryan' side
 • Jerzy Pfefer
  ur. 1926
  s. Abrahama i Rozalii

  Moja ucieczka z Majdanka

  Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
  Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
  W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
  Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sobie mienie żydowskie.
  Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku.

 • 88-89
 • Related people:

  • Pfefer Jerzy

   An author of the diary. During the Warsaw ghetto uprising, the author and his family hid in the shelter in Franciszk...

  • Kalina Michał

   Urzędnik skarbowy, vice-naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie. Jerzy Pfefer przekazał mu towar za znaczną sumę pie...