Zebranie komórki Żydowskiego Komitetu Narodowe...

  • NO
  • Zebranie komórki Żydowskiego Komitetu Narodowego - J.Z. poinformował o papierosiarzach, dyskutowano nad formą opieki i pomocy dla tych dzieci

  • październik 43
  • październik 43
  • underground activity
  • children, Jewish underground movement , help from Jews
  • 12