Zamknięto całkowicie obrót pocztowy dla dzieln...

  • YES
  • Zamknięto całkowicie obrót pocztowy dla dzielnicy żydowskiej. Paczki, listy przychodzące i wychodzące miały być kierowane do dyspozycji władz

  • 1942-07-23
  • 1942-07-23
  • deportation
  • administrative, German operations
  • mail / post office
  • I, 197