Wiosną 1941r., na kilka tygodni przed śmiercią...

 • YES
 • Wiosną 1941r., na kilka tygodni przed śmiercią , w wielkiej sali byłego żydowskiego instytutu na Tłomackie 5 zorganizowano, z okazji 55. urodzin oraz 30 lat jego działalności, jubileusz Lehmana. Gospodarzem imprezy była organizacja kulturalna ,,Ikor". Przyszło bardzo dużo ludzi. Na trybunie zasiadły osobistości w prezydium wraz z prelegentami. Nie było jedynie jubilata (był już wtedy śmiertelnie chory"). W pierwszym rzędzie siedziała żona Lehmana z trudem powstrzymująca łzy. Zwyczajowo, jak za normalnych czasów, przesłano mu od zebranych wyrazy głębokiego szacunku. W drugim tomie prac Emanuela Ringelbluma znajduje się rozdział pt. ,,Szmuel Lehman - człowiek, instytucja" i tam dokładnie opisane są te uroczystości jubileuszowe. Wyszczególnieni są prelegenci i tematy. Naczelnym prelegentem był dr Icchak Szyper ( nauczyciel i wzór do naśladowania dla Lehmana), który przy tej okazji wygłosił akademicką prelekcję o podstawach etnografii i i folkloru.

 • kwiecień 1941
 • kwiecień 1941
 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • Intelligentsia, study/teaching/learning, artists/writers, everyday life
 • s.158,159
 • data jest przybliżona; jest możliwe, że uroczystaość ta odbyła się na przełomie kwietnia i maja1941

 • Related people:

  • Lehman Szmuel

   Jewish folklore collector, married; before the war he wandered in the countryside. He began gathering folklore alrea...

  • Lehman Unknown

   Lehman's wife. She was taken during first days of the liquidation action (1942)

  • Lehman Unknown

   Son of a Jewish ethnographer, researcher of Jewish folklore. He worked in "shop" during the first liquidat...

  • Szyper Icchak

   Doctor. Ethnographer.

  Related places:

  • Tłomackie 5

   In the first months after the Germans had encroached on Warsaw, the ZTOS (Jewish Social Welfare Association) and the...