W bramie szopu K G Schultza wywieszono ogłosze...

 • YES
 • W bramie szopu K G Schultza wywieszono ogłoszenie, aby podać liczbę dzieci przebywających na terenie szopu nielegalnie, gdyż dyrekcja ma dla nich wolne numerki. Znalazło się jeszcze wielu naiwnych, którzy zgłosili swoje dzieci (zostały one zapisane na specjalną listę). W Jom Kipur o godz. 6 rano werkschutz ogłosił przymusową zbiórkę na podwórku. Pretekstem była wymiana papierowych numerków z Miłej na blaszane. Nielegalnie przebywający w domu poczęli uciekać na strych, a stąd przez dziurę na Nowolipie 67. Ci, którzy zeszli na podwórze musieli oddać klucze do mieszkań strażnikowi. Schmidt przy pomocy Eichla przeprowadzili Leokadię z dzieckiem przez strych domu na Nowolipie 67. Na podwórzu wszystkim pracownikom kazano przejść na teren fabryczny, czyli pod numer 78. Tu zastępca Schultza (ten był na urlopie) - Friedenstadt i młody Rowiński rozdawali numerki według własnego widzimisię. Często zabierali numerki papierowe i nie dawali blaszanych. Policja pod kierownictwem Szoszkina wynajdowała wszystkie kryjówki w domu, nawet te, których nie znaleźli Niemcy podczas wielu blokad. Liczba przeznaczonych do wysyłki wyniosła 30 osób. Było tam też kilkumiesięczne niemowlę. Szoszkin sam popychał wózek z dzieckiem eskortując całą grupę na Umschlagplatz. Friedenstadt polecił zamurować wszystkie dziury na Nowolipie, by uniemożliwić powrót tych, którzy uciekli. Policjanci sami potem poprzebijali na nowo dziury na Nowolipie, by umożliwić powrót swoich rodzin. Dzięki temu Schmidt mógł przyprowadzić ok. 6 wieczorem Leokadię z dzieckiem. W czasie tej blokady udało się ukryć także siostrze Leokadii. Po blokadzie w bramie domu ukazało się ogłoszenie, że za ukrywanie nielegalnych odpowiada nie tylko rodzina, ale wszyscy lokatorzy mieszkania.

 • Jom Kipur 1942r.
 • Jom Kipur 1942r.
 • deportation
 • German operations
 • address, children, hideout, Germans, Jewish police, workers, selection, Shops, deportation
 • Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

 • s.130-134
 • Related people:

  • Schmidt Unknown

   He got married in 1936 or 1937. Together with his wife, he run the workshop producing slippers. They lived at Nowoli...

  • Schmidt Leokadia

   She got married in 1936 or 1937. Together with her husband, she run the workshop producing slippers. They lived at N...

  • Eichel Unknown

   The chief cutter in K. G. Schultz's shop. A refugee from the Lodz ghetto, where he had his business. Kohn and Heller...

  • Zaltzman Unknown

   An acquaintance of Leokadia Schmidt's husband. In September 1942, he worked in Toebbens's shop, he lived at Nowolipi...

  • Szoszkin Unknown

   A Lawyer; cihef of Werkschutz in Schultz's shop. He lived on the fourth floor of shop block at Leszno Street No. 76....

  • Rowiński Sioma

   The son of a prewar factory owner, which was taken over by K.G. Schultz. The head of a department in Schultz's works...

  • Friedenstadt Unknown

   Deputy chief and Schultz's business partner. Torturer hated by workers of the shop. He did selection in the shop at...

  • Ehrlich Unknown

   He worked together with Schmidt in the same department in K. G. Schultz’s shop. He had a wife and a 12-years-old dau...