Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania...

 • YES
 • Sprawozdanie z kontroli Wydziału Zaopatrywania Komitetu Opiekuńczego Miejskiego dokonane przez Sekcję Kontroli ŻSS. Wydział Zaopatrywania (wcześniejsze nazwy - Sekcja Zaopatrywania, Aprowizacyjna, Komisja Zakupów) powstał w listopadzie 39r. (zakupowanie produktów dla kuchni). W styczniu 40r. zorganizowano przy Komisji Koordynacyjnej - Komisję Zakupów; jej zadaniem było wydawanie opinii odnośnie przedłożonych do nabycie produktów). Zakupy finansował Joint i Komisja Koordynacyjna. Komisja Zakupów naradzała się z Dyrekcją Jointu i A. Gepnerem, omawiano sprawy zakupów i działalności kuchni i akcji rozdawnictwa suchych produktów. W listopadzie 40r. Komisja Zakupów została przemianowana na Sekcję Zaopatrywania , podlegając ŻTOS. Od 1 września 41r. podlega Komitetowi Opiekuńczemu Miejskiemu. Zadaniem Wydz. Zaopatrywania jest 1. zaopatrywanie w produkty Akcji Dożywiania , a więc wszystkich kuchni, różnych instytucji (szpitali, warsztatów itp.) oraz indywidualnych petentów; 2. przyjmowanie produktów kontyngentowych z przydziału Zakł. Zaopatrywania; 3. zakup produktów na wolnym rynku; 4. zamiana jednych produktów na drugie. Wydz. Zaopatrywania dba o racjonalny przydział konsumentów do placówek i w tym celu współpracuje ze specjalną Komisją Weryfikacyjną.Grudzień 1941r. --- na czele Wydz. Zaop. stoi Główna Komisja Aprowizacyjna (układała budżety ilościowe, które przedkładała Kom. Opiek. Miejskiemu do zatwierdzenia), poza tym istnieje Komisja Rozdzielcza i Komisja Zakupów (zakup i rozdział produktów), Komisja Kontroli Kuchen, Komisja Weryfikacyjna, Komisja Usprawniania Pracy w Kuchniach, Inspektorat Punktów, Komisja Dyspozycyjna (regulowanie należności Zakł. Zaop.). Wydział Zaopatrywania zakupował produkty i opał w Zakładzie Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej. Dawało się zauważyć nieżyczliwy stosunek Zakładu Zaopatrywania do Wydziału Zaopatrywania (m. in. narzucano Wydziałowi zepsutą żywność). Od 15.09.41r. Wydz. Zaopatrywania dokonywał zakupów na wolnym rynku. Najpoważniejsi dostawcy kaszy (złej jakości) - firma Falc i Knapajzen, dostawca pasty rybnej (zepsuta) firma Gutowski. Przydział opału dokonywał się na podstawie złożonego do Wydz. Zaop. zapotrzebowania różnych instytucji opieki społ., należących do ŻSS-KOM. Zapotrzebowanie to zostaje przekazane Wydz. Opałowemu. Przydziały wynoszą 60%- 70% zapotrzebowania. Należnością za dostarczony węgiel obciąża się poszczególne instytucje podopieczne. Wydział Zaopatrywania niekiedy zamienia posiadane produkty na inne niezbędniejsze (najczęściej zmiany towaru na towar, rzadziej na gotówkę) (przy tego typu zamianach korzystały protegowane osoby). W ramach Akcji Dożywiania Wydział zaopatrywał wszystkie kuchnie (wystawiano zamówienia na produkty dla kuchni na podstawie sprawozdań z poprzedniego dnia, jakie przysyłały kuchnie). Centos otrzymywał dla swoich kuchen zbiorowe przydziały, które sam rozdzielał na swoje kuchnie. Akcja Dożywiania pochłaniała do 85% rozprowadzanych przez Wydz. Zaopatrywania produktów. Pozostałe produkty rozdawano w ramach Akcji Rozdawania Suchych Produktów (rozdzielano produkty dla: instytucji Centosu i 4 stacji opieki nad niemowlętami, Referatu Kuchen Samowystarczalnych, instytucji Toz-u, Sekcji Opieki nad Uchodźcami, punktów rozdzielczych, pralni i warsztatów). Produkty są przewożone z Placu Przeładunkowego do magazynów przy Tłomackie 7, często konwojenci wysypują zawartość wozów na podwórze. Magazynier Gruebel ma jako jedyny klucze do magazynów. Często przyjmuje do magazynu produkty bez nadzoru z czyjejkolwiek strony. Wydział nie miał własnego taboru przewozowego (wozy z biura zleceń Transportowców). W biurach Wydziału Zaopatrywania urzędowało także biuro Akcji Dożywiania Ludności, biuro Kontroli, Inspektorat Punktów, Komisja Weryfikacyjna, Podkomisja Instrukcji i Kontroli. Bilans Wydziału charakteryzowały liczne manca ze względu na niedbale prowadzoną księgowość i ze względu na to, że przyjmowano do magazynów zepsute produkty, które później trzeba było wyrzucać.

 • grudzień 1941
 • in the ghetto
 • administrative, business, social/communal
 • address, CENTOS, children, economy, trade, Judenrat, communal kitchens, care / social welfare, entrepreneurs, criminality, TOZ, refugees, civil servants, ZSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 91, s. 1-30
 • Related people:

  • Szwarcberg Unknown

   A controller of the Supply Section of the Jewish Self-Help (ZSS KOM) (responsible for coal control) - autumn 1941.

  • Lerner Unknown

   Controller of the Supply Section of the Jewish Self-Help (ZSS KOM) (in charge of stock-taking) until autumn 1941.

  • Szternblic Unknown

   A worker of the Supply Section of the Jewish Self-Help (ZSS KOM) (autumn 1941)

  • Giebel Unknown

   One of the suppliers of the Department of Supply of the Jewish Social Self-Help (ZSS) (autumn 1941)

  • Handszer Unknown

   One of the suppliers of the Department of Supply of the Jewish Social Self-Help (ZSS) (autumn 1941)

  • Perlman Unknown

   an employee of the Refugee Centre Inspectorate of the Supply Department of the Jewish Social Self-Help (ZSS) - autum...

  • Frydman J.

   secretary of the Presidium of the Action to Aid Deportees for District I (June 1942); employee of the Supply Section...

  • Perlmuter Unknown

   In October 1940 - head of the Purchases Commission of the Jewish Social Self-Help (ZSS).

  • Giesche Unknown

   Gische's company delivered coal and coke to the Purchases Commission of the Jewish Social Self-Help (ZSS) (the insti...

  • Goldfarb M.

   Inspector in the Control Section of the Jewish Social Self-Help (ZSS). In October 1941, he carried out an inspection...

  • Wajnman I.

   An inspector in the Control Section of the Jewish Social Self-Help (ZSS). In October and November 1941 helped Goldfa...

  • Hoffman Unknown

   In October 1939 he, Chmielewski and Klin were at the head of the Purchases Commission. The Supply Department of the...

  • Klin Unknown

   In October 1939 he, Hoffman and Klin were the heads of the Purchases Commission.

  • Rotenberg H.

   Od stycznia 40r. w składzie Komisji Zakupów przy Kom. Koordynacyjnej. Kierownik Wydz. Zaopatrywania , stał na czele...

  • Winter Sz.

   From January 1940 member of the Purchases Commission of the Jewish Coordinating Committee - he was its foodstuffs ex...

  • Falc Sz.

   Food products expert at the Provision Commission of the Coordinating Commission (since January 1940). An intermediar...

  • Goldsztejn S.

   Footwear and clothes expert of the Purchases Commission of the Coordinating Commission (from January 1940)

  • Wegmajster N.

   A clothing and shoe expert in the Purchases Commission at the Coordinating Commission (since January 1940).

  • Chmielewski S.

   a engineer. In October 1939 head (together with Hoffman and Klin) of the Purchasing Committee. He was in charge of b...

  • Michelson L.

   Head of the Clothing Section at the Department of Supply of the Jewish Social Self-Help (ZSS) (July 1942). He report...

  • Braude Unknown

   head of the Department of People's Kitchens (autumn 1939); he collaborated with the Purchases Commission of the Jewi...

  • Sagan Unknown

   A member of the Central Provisioning Commission in the Supply Section of the Judenrat - December 1941.

  • Spindler H.

   A member of the Central Supply Commission of the Supply Section. A member of the Kitchen Control Commission of the S...

  • Sukiennik Unknown

   Member of the Central Provisioning Commission and head of the Commission to Streamline Labour in the Supply Section...

  • Sarna Unknown

   A member of the Central Provisioning Commission in the Supply Section - December 1941.

  • Gitler Unknown

   A member of the Central Provisioning Commission of the Department of Supply - December 1941.

  • Czerski Unknown

   1. Member of Central Provisioning Commission [of the Judenrat] - until December 1941; 2. Board member of the TOZ (Th...

  • Bresler K.

   head of the Supply Section of The Jewish Social Self-Help (ZSS) (November 1941 - May 1942); he submitted reports to...

  • Mokrski Unknown

   Member of the Central Provisioning Commission of the Supply Section [of the Judenrat], member of the Screening Board...

  • Domb Unknown

   member of the Central Provisioning Commission of the Supply Section [of the Judenrat], member of the Distribution an...

  • Cholewa Unknown

   a member of Central Provisioning Commission of the Department of Supply [of the Judenrat]; a member of the Purchases...

  • Gleibman Unknown

   Member of the Central Provisioning Commission at the Department of Supply, member of the Purchases and Distribution...

  • Sapiro Unknown

   Member of the Central Provisioning Commission at the Department of Supply, member of the Purchases and Distribution...

  • Loebel M.

   Member of the Kitchen Control Commission of the Supply Section until December 1941. Since 8 June 1941 he was the hea...

  • Passensztejn Unknown

   member of the Kitchen Control Commission at the Department of Supply - December 1941

  • Pacewicz Unknown

   Chairman of the Refugee Centre Inspectorate of the Supply Department of the Jewish Social Self-Help (ZSS) - December...

  • Gepner A.

   A member of Patronage at the 'Dobra Wola' boarding house, Dzielna Street No. 61, April 1942. A member of the Disposi...

  • Szereszewski S.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.).Członek Komisji Dyspoz...

  • Wielikowski Unknown

   A doctor, member of the Disposing Commission of the Supply Section - December 1941.

  • Gutowski Unknown

   Owner of the company delivering food to the Department of Supply as a preferred contractor. At the end of 1941, the...

  • Birkenheim Unknown

   The head of the Economic Instruction Unit of People's Kitchen Department. Responsible for ordering to buy bad fish p...

  • Blaufeld Unknown

   A private supplier of the Department of Supply. He delivered vegetables to the Department of Supply from so called '...

  • Jurkowski Unknown

   private supplier of the Department of Supply; he provided the Department of Supply with vegetables 'independently'....

  • Steyer Unknown

   He supplied vegetables to the Department of Supply [of the Judenrat] by private contract, that is: apart from the Su...

  • Bloch L.

   head of Social Commission for Fuel Questions at the Department of Supply [of the Judenrat]; the Commission's efforts...

  • Szamet Sz.

   A person authorised to carry out fuel distribution action for particular House Committees. He was a member of the So...

  • Braun Unknown

   Member of the patronage of people's kitchen No. 13 (Leszno Street No. 29). On behalf of the Supply Department of the...

  • Rogowy Unknown

   Together with Unger head of one of the distribution points (summer 1941).

  • Unger Unknown

   A head (together with Rogowy) of a distribution point (which one?) - summer 1941.

  • Szczerański Unknown

   head of the distribution point - summer 1941

  • Łazar Unknown

   Head of the distribution point - summer 1941.

  • Mazo Nieznane

   Referent gospodarczy Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS (lato 41r.). Sporządzał zestawienia na podstawie sprawozdań dzien...

  • Glizer Unknown

   Plenipotentiary of the Centos (the Central Organisation for Orphan Care) in the storehouses of the Supply Section of...

  • Frydmanówna Unknown

   she worked (voluntarily) in the office of Action to Aid Deportees in District II (June 1942); she worked in the Supp...

  • Birencweig Unknown

   Head of the storehouses of the Supply Section of the Jewish Self-Help (ZSS KOM). He run an office where he hired eig...

  • Gruebel Unknown

   Store-house keeper in the Department of Supply of the Jewish Social Self-Help (ZSS). He lived in one of the storehou...

  • Piżyc Unknown

   Controller working in the Control Commission created by welfare. In summer 1941 he controlled storehouses of the Sup...

  • Cygielsztrajch Unknown

   a controller working in the Control Commission; in the summer 1941 he controlled the storehouses of the Supply Secti...

  • Barg Unknown

   Store-house keeper in the dry goods storeroom (Tlomackie Street No. 7) the Department of Supply of the Jewish Social...

  • Kirszenberg Unknown

   A deputy of storeman Barg in a dry products storehouse (Tlomackie Street No. 7) - the Supply Department of the Jewis...

  • Frejman Unknown

   storeman's deputy in storehouses of the Supply Department of the Jewish Social Self-Help (ZSS); he worked in the sto...

  • Chaimowicz Unknown

   head of transport in the Department of Supply of The Jewish Social Self-Help (ZSS) - transport of goods from the goo...