SS a właściwie S.D. z Alei Szucha objęło zarzą...

 • YES
 • SS a właściwie S.D. z Alei Szucha objęło zarząd nad gettem z chwilą rozpoczęcia akcji. Przedstawiciel Alei Szucha, Mende, urzędował na pierwszym piętrze gmachu na Ogrodowej w gabinecie płk Szeryńskiego. Obok Czaplińscy i inni. Niemcy dlatego tu urzędowali, że tu odbywały się zbiórki SP, chodziło o bezpośredni kontakt

 • 1942-07-22
 • wrzesień 42
 • deportation
 • administrative, German operations
 • address, Germans, Jewish police
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [3]
 • ten fragment drukowany

 • Related people:

  • Mende Unknown

   SS Obersturmfuehrer- the representative of Szucha Street, the head of the SS board in the ghetto during the action,...

  • Czapliński Stanisław

   a Jewish Police functionary, district commander

  • Czapliński Jerzy

   district commander of the Jewish Police; together with his brother they were the messengers of the command of the Je...

  • Mayzler Unknown

   group commander of Jewish Police (Order Service), day-time telephone operator, present in the Befehlstelle during th...

  • Landau Unknown

   Jewish Police functionary, constable, night-time telephone operator

  • Kornheim Unknown

   Jewish Police functionary, deputy [district] commander, his wife was shorthand typist in the Jewish Police

  • Kornheimowa Unknown

   wife of the deputy [district] commander of the Jewish Police, shorthand-typist in the Jewish Police employed at Ogro...