Rozprawy Sondergerichtu. Osądzanie złapanych p...

 • YES
 • Rozprawy Sondergerichtu. Osądzanie złapanych po stronie aryjskiej Żydów bez przepustki. Od 10-12-41 rozprawy odbywały się na Lesznie (chciano uniknąć zawszenia gmachu przy ul. Długiej). Od 26-11-41 zmieniono technikę zwolnień z aresztu, początkowo komenda PP mogła zwalniać aresztowanych, co pokrywała się ze zwolnieniami na polecenie Polizeidirektora, ewent. zwolnienie nadchodziły z komisariatu Przem. Hand. [???]. Odtąd bez udziału prokuratora zwolnień nie będzie. Droga służbowa zwolnień: Prokuratura, kom. PP, areszt. Rozprawy 27-11-41 o godz. 9.20, 20-11-41, 28-11-41 o godz. 9, 3-12-41(nie wydano ani jednego wyroku śmierci, po raz pierwszy), 10-12-41, 15-12-41 (3 wyroki śmierci), 16-12-41 (4 wyroki śmierci), 19-12-41(3 wyroki śmierci), 6-01-42 (3 wyroki śmierci), 22-01-42, 18-03-42 (11 wyroków śmierci), 26-03 (4 wyroki śmierci), 30-03 (4), 2-04 (8). Wyroki wskazują na niesłychaną przypadkowość orzeczeń. Od wiosny 42r. sąd oficjalnie powiadamiał areszt o zapadłych wyrokach.

 • listopad 1941
 • marzec 1942
 • in the ghetto
 • administrative, German operations, social/communal
 • Germans, Polish blue police, Jewish police, the 'Aryan' side, prison, Jews
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 23-25,, 29,, 30,, 31,, 33,, 36,38-40,, 42,, 45,, 46] -
 • Related people:

  • Pasamowik Abram

   46 years old, caught on the "Aryan side", stood trial on 28 November 1941

  • Chaimowicz Jankiel

   aged 60, caught on the 'Aryan side', tried 28 November 1941. He died of exhaustion in prison.

  • Gotfryd Josek

   21 years old, caught on the "Aryan side", tried on 28 November 1941.

  • Szmulewicz Icek

   17 years old, caught on the 'Aryan' side, was tried 28 November 1941, the sentence was adjourned

  • Gotfryd Łaja

   48 years old, caught on the "Aryan side", tried on 28 November 1941.

  • Słomowicz Liba

   50 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 28 November 1941

  • Baum Estera

   Aged 17, was caught on the "Aryan" side, tried on 28 November 1941.

  • Szmulewicz Ruta

   14 years old, captured on the 'Aryan side', tried on 28 November 1941, passing the sentence was adjourned

  • Latowicz Ruchla

   aged 46, caught on the 'Aryan side', tried on 28 November 1941

  • Wrońska Sura

   32 years old. She was caught on the 'Aryan' side'; tried on 28 November 1941.

  • Wajsman Zelda

   16 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 28 November 1941 - trial adjourned, tried on 16 December 1941, ac...

  • Huberman Perla

   16 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 28 November 1941.

  • Salwe Ruchla

   40 years old, caught on the "Aryan side", tried 28 November 1941, condemned to death. She died in hospital...

  • Fajgeles Fajga

   Caught on the "Aryan side", died of exhaustion in jail.

  • Ozarnowicz Paulina

   Caught on the "Aryan side", died of exhaustion in jail.

  • Sztajman Aron

   captured on the Aryan side, died of exhaustion in jail.

  • Przybyszewicz Symcha

   Captured on the "Aryan side", sentenced to death by the Sondergericht, died of exhaustion in jail.

  • Swiercz Moszek

   Captured on the 'Aryan side', died of exhaustion in jail.

  • Knajdel Dawid

   Caught on the 'Aryan side,' died of exhaustion in jail.

  • Engelman Fajga

   She was caught on the 'Aryan side'; she died in jail from exhaustion.

  • Przymusiński Unknown

   Major, the superintendent of the Polish Police, from Bydgoszcz. A Volksdeutsch. He probably took part in (or was con...

  • Moniak Unknown

   a Polish Blue Police captain, from V Polish Blue Police headquarters. He participated in Sondergericht sessions as a...

  • Tracz Henia

   Her 12-year-old son was caught on the 'Aryan side' (in Zielna Street) without a pass. Instead of the son his mother...

  • Rachmil Mirla

   Aged 16, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941, since 23 November 1941 in hospital.

  • Jungerlewin Rachela

   17 years old, she was caught on the "Aryan" side (she was begging) on 17 November 1941; tried on 3 Decembe...

  • Dzięcioł Miriam

   15 years old, caught on the "Aryan side", tried on 3 December 1941.

  • Kam Łaja Ida

   18 years old, captured on the 'Aryan side,' tried on 3 December 1941.

  • Biderman Chaja

   Aged 24, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941.

  • Szydło Basia

   19 years old, captured on the 'Aryan side', tried 3 December 1941

  • Tyszgarten Branila

   39 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941.

  • Fiszbin Rojza

   34 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941.

  • Ajzen Frajda

   15 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941

  • Rozenberg Moszek

   Aged 15, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941.

  • Nuchmaj Michel

   16 years old, captured on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941.

  • Majmin Szyja

   aged 17, captured on the 'Aryan side', tried 3 December 1941

  • Kapcan Abraham

   20 years old, caught on the 'Aryan side,' tried on 3 December 1941.

  • Faldman Moszek

   21 years old, caught on the 'Aryan side', tried on 3 December 1941.

  • Landau Szyja

   aged 18, caught on the 'Aryan side', tried 2 December 1941, in hospital from 13 November 1941

  • Herszaft Luba

   Died of exhaustion in jail probably at the beginning of December 1941, probably captured on the 'Aryan side.'

  • Wiernik Nuchim

   His wife went to the countryside with his pass, she was caught and they were both imprisoned, they stayed under arre...

  • Zylbersztajn Estera

   37 years old, caught on the "Aryan side", tried on 10 December 1941, the verdict was adjourned

  • Herszkowicz Gedala

   21 years old, captured on the 'Aryan side,' tried on 10 December 1941, sentenced to death.

  • Karczewska Cywia

   24 years old, captured on the 'Aryan side', tried on 10 December 1941, sentenced to death

  • Klajn Rajzla

   30 years old, caught on the 'Aryan side,' tried on 10 December 1941, sentenced to death.

  • Cytryna Icek

   aged 29, caught on the 'Aryan side', tried 10 December 1941, sentenced to death

  • Kapelusz Szmul

   48 years old, caught on the 'Ayan side,' tried on 10 December 1941, the trial was adjourned.

  • Bronsztajn Binem

   Aged 30, caught on the 'Aryan side', tried on 10 December 1941 and sentenced to death.

  • Baum Brandla

   Aged 46, she was caught on the "Aryan" side and tried on 10 December 1941. The case was adjourned.

  • Caler Sura

   aged 29, captured on the 'Aryan side', tried 10 December 1941, sentenced to death.

  • Bogman Jochweta

   Aged 18. She was caught on the "Aryan side", tried on 10 December 1941, sentenced to death.

  • Fryszland Herc

   14 years old, caught on the "Aryan side", tried on 10 December 1941, sentenced to 5 years in prison.

  • Wajsberg Fajga

   45 years old. She was caught on the 'Aryan side' and tried on 10 December 1941; death sentence.

  • Kopyto Icek

   In December 1941, he was in prison in Gesia Street, probably captured on the 'Aryan side.' The situation on 15 Decem...

  • Szlajnberg Aleksander

   put in prison at Gesia Street, probably caught on the "Aryan side". Status for 15 December 1941: he remain...

  • Chaba Adam

   put in prison at Gęsia Street, probably caught on the 'Aryan side'. On 15 December 1941 he was at a disposal of the...

  • Cajtung Frajda

   Most likely she was captured on the 'Aryan side' and put in prison at Gesia Street. Tried 15 December 1941. She was...

  • Rajchman Ita

   Probably caught on the 'Aryan side'. She was imprisoned in Gesia Street, tried on 15 December 1941, sentenced to dea...

  • Pochodnia Chana

   Probably caught on the "Aryan side", put in prison at Gesia Street, tried on 16 December 1941, sentenced t...

  • Szczepański Szmul

   48 years old, probably caught on the 'Aryan side,' detained in Gesia Street, tried 16 December 1941, sentenced to de...

  • Lewińska Fajga

   Probably captured on the 'Aryan side', put in prison at Gesia Street, tried on 16 December 1941, sentenced to death.

  • Wand Fajga

   42 years old. She was probably caught on the 'Aryan side' and tried in Gesia Street on 16 December 1941; death sente...

  • Gutman Ruchla

   Caught presumably on the "Aryan side", put in prison at Gesia Street, tried 16 December 1941, acquitted an...

  • Gotlib Jochweta

   Caught presumably on the 'Aryan side', put in prison in Gesia Street, tried on 15 December 1941, sentenced to death.

  • Fuks Jankiel

   Put in prison in Gesia Street (caught on the 'Aryan side'??), died in hospital ca. the middle of December 1941.

  • Rozeszpil Bajla

   She was put into prison in Gesia Street (caught on the "Aryan side"?), transferred to hospital (December 1...

  • Zysman Moszek

   Put in prison at Gesia Street (caught on the "Aryan side"??), transported to hospital - December 1941

  • Wachter Jankiel

   He was detained in the prison in Gesia Street and taken away to the labour camp in Debica in December 1941.

  • Klajberski Szyja

   Detained at Gesiowka, tried on 19 December 1941, sentenced to three years of imprisonment.

  • Ajzenberg Beniamin

   15 years old. In prison at Gesia Street, tried on 19 December 1941, the trial was adjourned.

  • Tenenbaum Srul

   Put in prison at Gesia Street, tried on 19 December 1941, trial adjourned.

  • Kuczyńska Dyna

   In prison at Gesia Street, tried on 19 December 1941, trial adjourned, tried at the end of January 1942 - death sent...

  • Wór Helena

   in prison in Gesia Street, was tried on 19 December 1941, adjournment.

  • Lipszyc Rywka

   In prison in Gesia Street, tried 19 December 1941, the case was adjourned.

  • Szlechter Chana

   In prison at Gesia Street, tried 19 December 1941, case delayed

  • Lewkowicz Jankiel

   In prison at Gesia Street, tried on 19 December 1941, sentenced to 3 years imprisonment.

  • Brafman Zelik

   In the prison in Gesia Street, tried on 19 December 1941, he was sentenced to death.

  • Szwarc Szulim

   In prison in Gesia Street, tried 19 December 1941, case adjourned

  • Graff Rojza

   In prison in Gesia Street, tried 19 December 1941, the case adjourned

  • Zylbersztajn Perla

   In prison in Gesia Street, tried on 19 December 1941, sentenced to death.

  • Winter Małka

   19 years old. She was caught on the "Aryan side" without a pass. She was tried on 27 November 1941, a judg...

  • Krongold Fajga

   32 years old, caught on the 'Aryan side' without a pass. Tried on 27 November 1941.

  • Furmańska Fajga

   56 years old. Caught on the 'Aryan side' without a pass, tried on 27 November 1941.

  • Ocap Zelda

   32 years old, caught on the 'Aryan side' without a pass, tried on 27 November 1941.

  • Chaimowicz Ruchla

   aged 36, caught on the 'Aryan side' without a pass, tried on 27 November 1941.

  • Knobel Hinda

   38 years old, caught on the 'Aryan side' without a pass, tried on 27 November 1941.

  • Majster Szlama

   aged 44, captured on the 'Aryan side' without a pass, tried on 27 November 1941

  • Ajzenband Lewek

   15 years old, captured on the 'Aryan side' without a pass, tried on 27 November 1941, the judgement was adjourned

  • Nauczyciel Abram

   38 years old, captured on the 'Aryan side', tried on 27 November 1941, the sentence was adjourned.

  • Kostelbaum Cipa

   In prison at Gesia Street, tried on 19 December 1941, case adjourned.

  • Zylberberg Cywia

   In prison in Gesia Street, tried on 19 December 1941, sentenced to death.

  • Gruenstein Aron

   In the prison in Gesia Street. On 12 December 1941 received a judgment by default (6 months in prison). Charges: ill...

  • Flam Gedala

   In prison in Gesia Street, on 12 December 1941 he was sent a judgment by default (3 months in prison).

  • Jungerlewi Gerszon

   In prison in Gęsia Street, on 12 December 1941 he was sent a verdict by default of one year in prison. Charged of be...

  • śliwkowicz Jochwet

   In the custody at Gesia Street, tried on 6 January 1942, death sentence

  • Wajsman Cyrla

   She stayed in the prison in Gesia Street, she was tried on 6 January 1941; adjournment.

  • Hofman Asna

   In prison at Gesia Street, tried on 6 January 1942, sentenced to death.

  • Beder Małke

   In the prison in Gesia Street, tried on 6 January 1942, the case was adjourned.

  • Amster Łaja

   In prison at Gesia Street, tried on 6 January 1942, an administrative penalty

  • Gliksztajn Aleksander

   In prison in Gesia Street, from 8 December 1941 in hospital, he received a subpoena to a Sondergericht trial (Specia...

  • Kielmanowicz Rajzla

   In prison at Gesia Street, tried on 6 January 1942, trial adjourned.

  • Boksenbaum Sabina

   In the prison in Gesia Street, tried on 6 January 1942, the case was adjourned.

  • Frajman Rywka

   In prison in Gesia Street, tried on 20 November 1941, the case was adjourned, tried on 6 January 1942, death sentence.

  • Rozenkind Majer

   He was in prison in Gesia Street, tried at the end of January 1942; death sentence.

  • Gutrajman Sura

   Accused of having relations with German soldiers (Rassenschande). Tried on 24 February 1942, sentenced to 2 years in...

  • Himelfarb Abram

   Put in prison at Gesia Street, tried on 18 March 1942, death sentence.

  • Librej Gliszon

   In prison at Gesia Street, tried on 18 March 1942, death sentence.

  • Rapaport Fajwel

   In the prison in Gesia Street, tried on 18 March 1942, death sentence.

  • Stolarski Szmul

   In prison in Gesia Street, tried 18 March 1942, sentenced to death death

  • Golter Zajwel

   In prison in Gesta Street, tried 18 March 1942, death sentence.

  • Wajsbrot Josef

   He was tried on 18 March 1941 in the prison in Gesia Street; death sentence.

  • Roter Ajdla

   She was in prison in Gesia Street, tried on 18 March 1942, death sentence.

  • Rozencwajg Rózia

   In prison in Gesia Street, tried on 18 March 1942, death sentence.

  • Cukier Pesa

   In prison at Gesia Street; tried 18 March 1942; death sentence

  • Sztrykman Szajndla

   In prison in Gesia Street, tried 18 March 1942, sentenced to death

  • Lipszyc Fajga

   In prison in Gesia Street, tried 18 March 1942, death sentence.

  • Zylbersztajn Hersz

   In prison in Gesia Street, tried on 26 March 1942, death sentence.

  • Kerszberg Izrael

   In prison at Gesia Street, tried on 26 March 1942, death sentence.

  • Zylbersztajn Gedali

   In prison in Gesia Street, tried on 18 March 1942, death sentence.

  • Kłopoter Chaim

   Put in prison at Gesia, tried on 26 March 1942, death sentnence

  • Dywan Rojza

   Put in prison at Gesia Street, tried on 26 March 1942, sentenced to 6 years of imprisonment.

  • Zalcman Bajla

   Put in prison at Gesia Street, tried 26 March 1942, sentenced to 6 years in prison.

  • Drajer Ewa

   Put in prison at Gesia Street, tried on 26 March 1942, sentenced to 5 years of imprisonment.

  • Proszower Rojza

   put in prison at Gesia Strret, tried on 26 march 1942, acquitted and released

  • Rubinsztajn Chuna

   Imprisoned in Gesia Street, tried on 30 March 1942, death sentence.

  • Szwarcbrot Pejsach

   Detained in Gesia Street, tried 30 March 1942, sentenced to death

  • Lajfer Hinda

   detained at Gesia, tried 30 March 1942, death penalty

  • Goldzac Bajla

   put in prison in Gesia Street, tried 30 March 1942, death sentence

  • Pomper Dwojra

   incarcerated at Gesia, tried on 30 March 1942, sentenced to four years of imprisonment