Prezes Gminy Żydowskiej, inż. Czerniakow, dzie...

 • YES
 • Prezes Gminy Żydowskiej, inż. Czerniakow, dzień po rozpoczęciu wysiedlenia odebrał sobie życie.

 • 1942-07-23
 • 1942-07-23
 • deportation
 • private life / daily life
 • Judenrat, death
 • Autor napisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Wiadomo, że nie doczekał wyzwolenia. Pamiętnik przekazali do ŻIH pisarze: Helena Boguszewska i Jerzy Kornacki.
  Autor opisuje w pamiętniku: oblężenie Warszawy w 1939 roku; początki okupacji niemieckiej, prześladowanie Żydów, łapanki na roboty przymusowe; utworzenie getta; opis życia codziennego w getcie: napływ przesiedleńców, głód, epidemia; wielką akcję wysiedleńczą latem 1942 r.; selekcje robotników w szopach; warunki życia w getcie szczątkowym; szantaże grożące Żydom po tzw. aryjskiej stronie; rolę policji polskiej i Żydowskiej Służby Porządkowej.

  Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 23-26, 95-96, 116-17, 140-142, 155-156, 178-179, 205-208 (fragmenty)

 • 32
 • nastroje paniczne i rozpacz ludności żydowskiej dosięgały szczytu. Ludzie zdawali sobie sprawę, że samobójstwo to nie wróży nic dobrego. s.32

 • Related people:

  • Czerniaków Adam

   Urodzony 18.11.1880 r. w Warszawie, inżynier, prezes Judenratu w getcie warszawskim. Łudził się, że na tym stanowisk...

  • Sznapman Stanisław

   The author wrote his memoirs hiding on the so-called 'Aryan side'. It is well-known that he did not survive until th...