Policjanci II Rejonu - stan z lipca 1941r.

 • YES
 • Policjanci II Rejonu - stan z lipca 1941r.

 • lipiec 1941
 • lipiec 1941
 • in the ghetto
 • administrative
 • Jewish police
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 15] -
 • lista z dopiskiem "szarże"

 • Related people:

  • Handelsman Jan

   deputy [district] commander of Region III of the Jewish Police- until July 1941

  • Lewiński Jerzy

   deputy district commander of Region III of the Jewish Police - July 1941

  • Mandel Michał

   deputy [district] commander of Region III of the Jewish Police - July 1941

  • Nadel Henryk

   district commander of Region III of the Jewish Police - July 1941

  • Neufeld Józef

   deputy [district] commander of Region III of the Jewish Police

  • Reinhertz Mirosław

   deputy district commander of Region III of the Jewish Police until July 1941.