Po powrocie z Umschlagplatzu Schmidtowie dowie...

 • YES
 • Po powrocie z Umschlagplatzu Schmidtowie dowiedzieli się, że w szopie Schultza doszło do kolejnej blokady. Wszystkich starszych pracowników wysłano na Umschlagplatz. Pozostawiono 800 osób. Schultz osobiście podstemplował im legitymacje. Schmidt postanowił nieodwołalnie uzyskać na nowo prawo pracy w Szopie. Przedostał się na teren fabryczny dzięki pożyczonej legitymacji męża Jadzi, po czym zwrócił się o pomoc do Hasego. Ta droga jednak zawiodła. Mąż Jadzi zwrócił się w imieniu Schmidta do Dużego - osoby cieszącej się w szopie popularnością. Ten za 5 tys. zł obiecał pomóc. Schmidt przebywał przez ten czas na terenie fabryki. Leokadia zapraszała Dużego na wódkę, by tym chętniej im pomógł. Po kilku dniach w poniedziałek Schmidt otrzymał kartę z podpisem Wodzinowskiego. Mógł wejść legalnie na teren szopu. Wszyscy koledzy winszowali mu powrotu z Umschlagplatzu. Awansował od razu na starszego krojczego, w czym pomógł mu Eichel. O 3.15 krajalnię zamknięto, Schmidt musiał czekać jeszcze na nową legitymację. Nagle na podwórze szopu wkroczyli Niemcy. Blokada musiała zakończyć się tragicznie. Z rozpaczą Schmidt zwrócił się do Wodzinowskiego, że nie dostał jeszcze legitymacji. Ponieważ obok stał Niemiec, Wodzinowski zaczął krzyczeć na Schmidta, by zszedł na dół.

 • pocz. września 1942
 • pocz. września 1942
 • deportation
 • German operations, business
 • prices, Germans, rescue attempts, workers, Shops, deportation
 • Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

 • s.80-82, 84-86
 • Related people:

  • Hase Unknown

   The head of a sewing and cutting work-rooms in K. G. Schultz's shop. A Volksdeutsch. Was a decent man, but liked gif...

  • "Duży" Unknown

   For 15 years he worked in Rowinski's factory (currently Schultz's shop). He was popular in the shop. He delivered je...

  • Jakubiak Unknown

   Right hand in K. G. Schultz's (September 1942).

  • Wodzinowski Unknown

   An important person in K.G.Schultz's shop. He signed workers' ID's; supported Schmidt during a selection in the shop.

  • Eichel Unknown

   The chief cutter in K. G. Schultz's shop. A refugee from the Lodz ghetto, where he had his business. Kohn and Heller...

  • Schmidt Unknown

   He got married in 1936 or 1937. Together with his wife, he run the workshop producing slippers. They lived at Nowoli...

  • Schmidt Leokadia

   She got married in 1936 or 1937. Together with her husband, she run the workshop producing slippers. They lived at N...