Paweł Harmuszko, mieszkaniec wsi Łosośny, w 5...

  • YES
  • Paweł Harmuszko, mieszkaniec wsi Łosośny, w 5 podróżach w okresie od listopada 1941 r. do kwietnia 1942 r. przewiózł 19 Żydów z getta w Grodnie do getta warszawskiego, uważanego za bezpieczniejsze.

  • 1941-00-00
  • 1942-00-00
  • Między listopadem 1941 a kwietniem 1942
  • in the ghetto
  • Poles, rescue attempts
  • Relacja Szymona Datnera w „Ten jest z ojczyzny mojej”

  • 544-550