Niektórzy zapaleni młodzieńcy i panie z tzw. t...

 • NO
 • Niektórzy zapaleni młodzieńcy i panie z tzw. towarzystw przez propagandę antysemicką czuli się patriotami dzięki nienawiści do Żydów, zamiast obwiniać Niemców za to, że zniszczyli polski przemysł, zabrali składy towarów, grabią plon rolny, konfiskują bydło, trzebią lasy, eksploatują bogactwa naturalne, porywają i wywożą Polaków do ciężkiej pracy do Niemiec.

 • 1939-10-00
 • Poles operations
 • antisemitism
 • Autor napisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Wiadomo, że nie doczekał wyzwolenia. Pamiętnik przekazali do ŻIH pisarze: Helena Boguszewska i Jerzy Kornacki.
  Autor opisuje w pamiętniku: oblężenie Warszawy w 1939 roku; początki okupacji niemieckiej, prześladowanie Żydów, łapanki na roboty przymusowe; utworzenie getta; opis życia codziennego w getcie: napływ przesiedleńców, głód, epidemia; wielką akcję wysiedleńczą latem 1942 r.; selekcje robotników w szopach; warunki życia w getcie szczątkowym; szantaże grożące Żydom po tzw. aryjskiej stronie; rolę policji polskiej i Żydowskiej Służby Porządkowej.

  Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 23-26, 95-96, 116-17, 140-142, 155-156, 178-179, 205-208 (fragmenty)

 • 28
 • Related people:

  • Sznapman Stanisław

   The author wrote his memoirs hiding on the so-called 'Aryan side'. It is well-known that he did not survive until th...