Na terenie Gminy pracuje kilkudziesięciu gesta...

 • YES
 • Na terenie Gminy pracuje kilkudziesięciu gestapowców (ok. 150). Najczynniejszym jest Hendel, łącznik między Gminą a Gestapo, dyktator w tej instytucji. Działalność 13-tki. 13-tka to intratny interes Gancwajcha, Reszala, Bramsona, Kleinwekslera, Szajera (z Łodzi). Za pośrednictwem płatnych konfidentów oraz własnej umundurowanej straży szantażują właścicieli sklepów, rekwirują im towary. Sprawa zostaje przekazana do "sądu", którego przewodniczącym jest Adam Reszal. Równocześnie z polecenia tegoż przewodniczącego do oskarżonego lub jego rodziny zgłasza się wysłannik z propozycją "polubownego" załatwienia sprawy. W przypadku zgody towar zostaje wydany, a łapówka trafia do sędziów. Były wypadki, że sędziowie 13-tki zgłaszali się do bezrobotnych adwokatów -Żydów, proponując im przeprowadzenie interwencji w sprawach prowadzonych przed powyższym sądem, wskazywali im rodziny, których sprawy będą się toczyć w 13-tce w najbliższym czasie. Wynik sprawy miał być pomyślny, o ile honorarium będzie podzielone między sędziego a obrońcę. Część 13-tki przeniesiona została na stronę aryjską dla wyśledzenia ukrywających się tam Żydów. Negatywnie wyróżnia się zwłaszcza St. Weiss. Ekspozyturą Urzędu Walki z Lichwą jest Żydowskie Pogotowie Ratunkowe.

 • czerwiec 1941
 • czerwiec 1941
 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • Judenrat, collaboration, emergency service, blackmail
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 2-3,, 19] -
 • Related people:

  • Hendel Unknown

   He was said to come from Lvov. Before the war, he worked for Polish Blue Police and became officer in 1935. Expelled...

  • Gancwajch Abraham

   Wspólnie z A. Reszalem, B. Bramsonem, Kleinwekslerem, Szajerem szantażuje kupców żydowskich w getcie. Założyciel 13-...

  • Reszal Adam

   One of the founders of the 'Thirteen', he blackmailed Jewish merchants. The chairman of the 'court' of the 'Thirteen'.

  • Bramson Bolesław Borys

   A barrister; clerk in the Gestapo unit in the Jewish district, Leszno Street No. 13. One of the founders of the 'Thi...

  • Kleinweksler Unknown

   An employee of the 'Thirteen' and one of its creators. Blackmails Jewish merchants in the ghetto. A barrister, short...

  • Szajer Samuel

   Employee in the 'Thirteen' and one of its founders, he blackmails Jewish merchants in the ghetto. He comes from Lodz...