Latem 1943 do sekretariatu lekarskiego GL wcho...

  • NO
  • Latem 1943 do sekretariatu lekarskiego GL wchodzą lekarze: Jan Dąbrowski (Edward), Henryk Młodzianowski (Emil), Stanisław Sierpiński (Felek), Jerzy Suchanek (Milan).

  • 1943-00-00
  • underground activity
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , acquaintances
  • 34