Jerzy Pfefer proponuje, aby po wojnie wybudowa...

 • NO
 • Jerzy Pfefer proponuje, aby po wojnie wybudować pomniki- jeden dla Niemców, drugi dla Żydów, aby upamiętnić ich śmierć. Pomniki miałyby być symbolem zbratania.

 • 1944-00-00
 • 1945-00-00
 • private/everyday life
 • Jerzy Pfefer
  ur. 1926
  s. Abrahama i Rozalii

  Moja ucieczka z Majdanka

  Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
  Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
  W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
  Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sobie mienie żydowskie.

  Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku.

 • 103-104,106
 • Jerzy proponuje, aby co rok- Polacy w święto Zaduszek, a Żydzi od Nowego Roku do Sądnego Dnia- zapalali w domach świece, składając symboliczny hołd duszom zmarłych.

 • Related people:

  • Pfefer Jerzy

   An author of the diary. During the Warsaw ghetto uprising, the author and his family hid in the shelter in Franciszk...