Jerzy Pfefer pisze wiersze, cztery z nich zami...

 • NO
 • Jerzy Pfefer pisze wiersze, cztery z nich zamieszcza na łamach pamiętnika. Przytacza anegdotę, gdy zapytany kreolczyk, czy umie grać na pianinie odpowiada: "chyba tak, ale jeszcze nie próbowałem". Jerzy tak samo odpowiedziałby na pytanie dotyczące pisania wierszy.

 • 1944-05-00
 • 1944-06-21
 • writting a diary
 • Jerzy Pfefer
  ur. 1926
  s. Abrahama i Rozalii

  Moja ucieczka z Majdanka

  Podczas powstania w getcie warszawskim autor z rodziną ukrywał się w schronie przy ul. Franciszkańskiej, po wykryciu schronu zostali wywiezieni do Lublina. Selekcja w obozie na Majdanku. Warunki życia w obozie, znęcanie się nad więźniami, sylwetki więźniów funkcyjnych. Autora skierowano do pracy w kuchni.
  Retrospekcja - wspomnienie o żonie i synu, zamordowanych na Majdanku. Opis wielkiej akcji likwidacyjnej z 1942 roku.
  W czerwcu 1943 r. autor uciekł z placówki znajdującej się poza obozem i wrócił do Warszawy. Pobyt w kryjówkach w Warszawie.
  Rozważania o szkodliwości sporów religijnych, o wyższości ustroju komunistycznego. Skargi na Polaków przywłaszczających sobie mienie żydowskie.

  Autor przekazał kopię pamiętnika Żydowskiej Komisji Historycznej w Łodzi w 1945 roku

 • 93
 • Related people:

  • Pfefer Jerzy

   An author of the diary. During the Warsaw ghetto uprising, the author and his family hid in the shelter in Franciszk...

  • Nieznane, Kreolczyk Unknown

   A Creole, when asked if he could play the piano, said: 'I think so, but I haven't tried it yet.'