Hallman, właściciel szopu zwrócił się z polece...

 • YES
 • Hallman, właściciel szopu zwrócił się z poleceniem do przewodniczącego Komitetu Domowego Nowolipki 57 - Schmidta (oraz do Kom. Dom. sąsiednich domów) o przygotowanie mieszkań dla pracowników jego szopu. Hallman powiedział, że sprawę mieszkań chciałby załatwić polubownie, a nie siłą. Prosił o zwolnienie 20 mieszkań w każdym domu. Postanowiono, że małe rodziny wprowadzą się do mieszkań sąsiadów posiadających 2-3 pokoje.

 • sierpień 1942
 • sierpień 1942
 • deportation
 • administrative, German operations
 • address, household committees, housing, Germans, Shops
 • Schmidt, Leokadia, Cudem przeżyliśmy czas zagłady

 • s. 31
 • Related people:

  • Schmidt Unknown

   He got married in 1936 or 1937. Together with his wife, he run the workshop producing slippers. They lived at Nowoli...

  • Hallman Bernharrd

   Owner of the furniture shop at Nowolipki Street. During the First Action he amicably settled the issue of flats for...