Areszt, jak i inne instytucje gettowe, zwiedza...

 • YES
 • Areszt, jak i inne instytucje gettowe, zwiedzany był przez grupę oficerów-lekarzy niemieckich, w grupie znajdowało się 3 lekarzy szwajcarskich. Przybyli w chwili, kiedy grupa aresztantów przybyła z rozprawy. Szwajcarzy, zaintrygowani płaczem kobiet, pytali o przyczynę. Ku wielkiemu niezadowoleniu Niemców zostali powiadomieni o egzekucjach dokonywanych nawet na kobietach i nieletnich. Zarówno Niemcy, jak i Szwajcarzy nie orientowali się jakiego typu przestępcy są tu osadzani.

 • koniec marca lub pocz. kwietnia 1942
 • koniec marca lub pocz. kwietnia 1942
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • physicians, Germans, prison
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s.46, AAN-28,, s., 37] -
 • związane z niemieckim rozporządzeniem o oddawaniu futer - zima 41r.

 • Related people:

  • Rosin Unknown

   A rich industrialist, owner of a tanning factory. He was arrested and deported outside the ghetto, probably imprison...

  • Handelsman Unknown

   Industrialist, wanted by Gestapo in spring 1942. He hid, so his wife and eighteen-year-old son were captured. The so...