= 21.12.41 W ghetcie znowu pogłoski o tym, że...

 • YES
 • = 21.12.41 W ghetcie znowu pogłoski o tym, że mi odczytano osiem (!) punktów o łatach itp. = 23.12.41 [u Auerswalda] Zwróciłem uwagę, że w ghetcie pogłoski krążą o jakichś 8 punktach dla Żydów. Zapytał jakie? Odrzekłem, że oprócz jednego - zakazu małżeństw - nie interesowałem się innymi. Odniosłem wrażenie, że może się jednak coś szykuje. Nadmieniłem, że może jest pora, aby zmieniono stosunek do Żydów. Przypomniałem słowa Bismarcka.

 • 1941-12-21
 • 1941-12-23
 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • atmosphere, everyday life, Jews
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 233
 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...