przejście przez Sądy na Lesznie Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • przejście przez Sądy na Lesznie
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • wyjście z getta
  • Przejście przez Sądy na Lesznie.