Imię: Nieznane Nazwisko: Rotner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rotner
  • żydowski kierownik aprowizacji w szopach Toebbensa, jego machinacje sprawiły że racje żywnościowe były mocno okrojone

  • urzędnicy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [27]