Imię: Wojtek Nazwisko: Librach

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Wojtek
  • Librach
  • funjonariusz SP., "grajek". Ok 25 kwietnia 43 znalazł się w małym getcie, zamieszkał z B.Warmem i dwoma innymi kolegami na Żelaznej 50. W schronie na Niskiej miał matkę, żonę i ciotkę. Nie zdążył ich uratować gdy 29 kwietnia Niska została spalona. W końcu kwietnia przechodzi na aryjską stronę do placówki Ostbahnu "Stella" na Chmielną

  • policja żydowska
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,33,36,41,19