Imię: Janina Nazwisko: Bucholtz-Bukolska

  • TAK
  • Kobieta
  • Janina
  • Bucholtz-Bukolska
  • Zasłużona działaczka na polu udzielania pomocy Żydom. Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego. Odznaczona medalem \"Sprawiedliwy wśród Narodów Świata\". Prowadziła w czasie wojny . Została przyciągnięta do pracy na rzecz Żydów w 1942 roku. Była najbardziej zaufanym człowiekiem Adolfa i Basi Bermanów.

  • Polacy
  • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
    Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

  • 80, 285