Nieznana [mieszkanie rodziny Finkelsztajn] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Nieznana [mieszkanie rodziny Finkelsztajn]
  • przed gettem
  • mieszkaniowe
  • kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi
  • U Finkelsztajnów zamieszkali ich krewni z Łodzi - rodziny Lewartowiczów i Ryterbrandów.

  • W innym żródle Casss Lewart podaje ich nazwisko jako Finkel (https://web.archive.org/web/20071218133108/http://www.najmici.net/my_war_years.htm)