Imię: Adam Nazwisko: Żurawin (4)

 • (1, 2, 4) TAK ,(3) NIE
 • (1, 2, 3, 4) Mężczyzna
 • (1) Adam , (2) Adam
 • (1) Żurawin , (2) Żurawin , (3) Żurawin , (4) Żurawin?
  • (3) Brak informacji
 • (1, 2, 3, 4) Brak informacji
 • (3) Warszawa
  • (3) Nieznana
 • (1)

  Żyd ukrywający swe pochodzenie. Był w kontakcie z SD [przyp.]

  (2)

  Urzędował w "Hotelu Polskim" , zajmował się załatwianiem promes na wyjazd.

  (3)

  Współpracownik Gestapo. W Hotelu Polskim pomagał Niemcom w kontaktach z Żydami. Zawiązał się "komitet" składający się m. in. z Lolka Skosowskiego i Knigla. "Komitet" miał swoich żydowskich i polskich pomocników, którzy werbowali chętnych do emigracji. Kandydaci płacili tysiące złotych za dopisanie do listy.

  (4)

  "Protektor". Rejestrował Żydów w Hotelu Polskim. Miał on dobre relacje z gestapo i korzystał z innego prawa. Przechwytywał "obietnice" wysyłane z zagranicy i jak największą możliwą ich ilość dostarczał gestapo. Miał kontakty w Departamencie Obywateli Zagranicznych, w którym dzięki zabranym "obietnicom" rejestrował Żydów często zwiększając liczebność jednej rodziny do 20 osób.

  • (3) Hotel Polski
  • (3) kolaboracja
  • (1, 2, 3, 4) kolaboracja
  • (3) gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami, z papierami aryjskimi
 • (4)

  Autor nie znał, lub nie chciał ujawnić jego nazwiska, nazywał go "Robert"

 • (2)

  Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • (2) 123-128, (3) 222, (4) 110-111