Po potwierdzeniu chęci eksportu wygenerujemy dla Ciebie archiwum ZIP z plikami danych w formacie XLS (MS Excel).

Generowanie pliku może potrwać do 2 minut.

Nie zamykaj tej strony, dopóki plik nie zostanie pobrany.