Imię: Dawid Nazwisko: Winnik

Dawid Winnik, żonaty z Danutą z d. Grynszpan, mieli jednego syna Eugeniusza. Dawid był dentystą (technikiem dentysty...

Imię: Danuta Nazwisko: Winnik

Żona Dawida Winnika, dentysty (Technika dentystycznego). W czasie wojny była z mężem i synem Eugeniuszem w warszawsk...

  • Z domu: Grynszpan

Imię: Henryk Nazwisko: Wofstein

Syn Abrahama i Friedy z d. Silberman. Miał 2 starszych braci: Szulema Stanisława i Bernarda, i młodsza siostrę Rose....

  • Wariant nazwiska: Jan Kowalski