Imię: Cyrla Nazwisko: Satyn

Cyrla Satyn ur. 1903, córka Hersza i Chany. Utrzymywała się z zapomóg, mieszkała w punkcie dla wysiedleńców na Sapie...

Imię: Adolf Nazwisko: Stamberger (2)

BZ zawodu księgowy. Był żonaty z Niemką, mieli córkę Ruth. Nie poszedł do getta, był w Warszawie na aryjskich papier...

  • Wariant nazwiska: Andrzej Staniecki