Imię: A Nazwisko: Pachucka

przed wojną mieszkała w Warszawie na Stawki 73 m 46. Ojciec pracował w fabryce metali, brat świeżo skończył szkołę i...