Imię: Dawid Nazwisko: Papier

mieszkał w getcie z żoną Sarą na Nowolipiu 40, handlował z Polakami porcelaną i fajansem. Jego żona została zabrana...

Imię: Masza Nazwisko: Putermilch

ojciec był kupcem, miał warsztat wyrobów skórzanych, matka od młodości należała do Bundu. Masza chodziła do szkoły p...

  • Z domu: Glajtman