Imię: Łaja Nazwisko: Kapłan

Łaja Kapłan, córka Manesa i Perli z Zysmanowiczów. Po ucieczce z getta radomskiego w 1942 roku ukryła się w Warszawi...

  • Z domu: Joskowicz

Imię: Julius Nazwisko: Klein

Niemiec, właściciel firmy, w której zatrudniła się Zofia Goldberg na aryjskich papierach. Gdy zorientował się, że Zo...

Imię: Batja Nazwisko: Kilbert

Córka Abrahama i Chawy z d. Michaelson. Miała3 braci i 2 siostry. Była zamężna lub rozwiedziona. W czasie wojny mies...

  • Z domu: Elberg

Imię: Nachem Nazwisko: Kac

Nachman Kac ur. 17.08.1894 w Kozikach pow. Łomża, syn Icka i Sary z d. Kac. Był kupcem. Mieszkał przy ul. Ciepłej 3...