Imię: Nieznane Nazwisko: Ilg

Przejmuje nadzór nad żydowskimi organizacjami zajmującymi się opieką społeczną. Przedstawiciel Niemieckiego Czerwone...

Imię: Heszełe Nazwisko: Izralewicz

Urodzony w Krakowie. Współzałożyciel konspiracyjnego Droru w Krakowie. Organizator przerzutu Żydów przez granicę na...

  • Wariant nazwiska: Izraelewicz