Imię: Nieznane Nazwisko: Frejman

zastępca magazyniera w magazynach Wydz. Zaopatrywania ŻSS KOM. Pracował w magazynach przy Tłomackie 7 (jesień 41r.),...

  • Wariant nazwiska: Frauman