Imię: M. Nazwisko: Ettinger

Prawnik. W listopadzie 1939 r. dostał rozkaz od swojego komendanta WP, mjra Tadeusza Bednarczyka, utworzenia żydowsk...

Imię: Helka Nazwisko: Eisenberg

W getcie odbierała szczepionki przeciw chorobom zakaźnym dostarczane go getta przez łączników SP i SOB. Szczepionki...

  • Z domu: nieznane

Imię: nieznane Nazwisko: Epfelbaum

Był w getcie warszawskim. Przez Zygmunta Tykulskiera poznał Polaka stolarza, Mariana Brzozowskiego z PPS. Brzozowski...

  • Wariant nazwiska: ps. Konar

Imię: Janina Nazwisko: Ender

Córka Franciszka i Anny z domu Truchlińskiej, siostra Edwarda. Dr filozofii, emerytowana nauczycielka szkół średnich...

  • Z domu: Ender

Imię: Edward Nazwisko: Ender

Syn Franciszka i Anny z domu Truchlińskiej, miał siostrę Janinę. Przed wojną mieszkał we Wrocławiu, gdzie poznał wie...

Imię: Sara Nazwisko: Erlich (2)

Córka Chaima i Ruchli Koplewicz. Prawniczka, matka dwóch dziewczynek. W czasie wojny była w warszawskim getcie. Zgin...

  • Z domu: Koplewicz