Imię: Pola Nazwisko: Elster (2)

Jedna z "pięcioraczków".Działaczka Poalej Syjon-Lewicy. Podczas okupacji w kierownictwie partii w getcie w...

  • Wariant nazwiska: Ewa (P.Sz.), Hanka

Imię: Pola Nazwisko: Elster

Była działaczką i kierowniczką kuchni Robotniczej Lewicy Syjonistycznej, mieszczącej się na ulicy Elektoralnej. Pod...

Imię: Bela Nazwisko: Elster (4)

Była modszą siostrą Poli Elster . W getcie w-skim była w partii. Po aryjskiej stronie odgrywła ważną rolę w żydowski...

  • Wariant nazwiska: Wanda

Imię: Bela Nazwisko: Elster (3)

Młodsza siostra Poli Elster. Należła do ruchu młodzieżowego/?/. Na aryjskiej stronie, w Warszawie, po wyjściu z gett...

  • Wariant nazwiska: Wanda Rotenberg

Imię: Bela Nazwisko: Elster

Siostra Poli. Po wojnie wyjechała do Izraela. Jako łączniczka współpracowała z RPŻ-em i ŻKN-em. Nazywano ją prawą rę...

  • Wariant nazwiska: Wanda, Wanda Kacperska (P.Sz.), Hania