Imię: Berl Nazwisko: Brojde

ukończył cheder i szkołę średnią, był członkiem Freiheit. Pierwsze miesiące wojny spędził w kibucu w Łodzi. Następni...

  • Wariant nazwiska: Braudo Berl

Imię: Szulamit Nazwisko: Bratsztajn

Była prawą ręką Basi Berman w bibliotece dla dzieci w getcie,ul. Leszno 67. Miała 17 lat. Była córką znanego we Włoc...

  • Wariant nazwiska: Bratsztejn