Imię: J. Nazwisko: Ajzenberg

Znajony, którego Adler spotyka w budynku Wydziału Prawnego, namawia go by wstąpił do nowotworzącej się policji żydow...