Jeńcy wracając pociągiem z obozu w „Hohenstein...

 • YES
 • Jeńcy wracając pociągiem z obozu w „Hohenstein” (Olsztynek) pierwsze pożywienie, oprócz kilograma chleba na drogę od Niemców, otrzymali w „Litzmannstadt”. Postój w Łodzi był krótki, więc tylko nieliczni otrzymali kromkę chleba i coś ciepłego do picia. Henryk G. uważa, że widocznie Czerwony Krzyż w Łodzi został poinformowany, że jedzie transport jeńców i przygotował pożywienie.

 • 1940-01-25
 • 1940-01-28
 • before formation of the ghetto
 • private life / daily life
 • communication, care / social welfare
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 3
 • Henryk G. nie pchał się do okna po kromkę chleba, gdyż bał się wyrzucenia z pociągu. Zresztą, jak pisze autor, głód człowieka męczy w pierwszych godzinach, później jakoś mniej się go odczuwa, ale zwiększa się osłabienie i apatia. s.3

 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Unknown

   The name given to the occupied Lodz by Adolf Hitler's order on 11 April 1940. It was named after general Karl Liczma...