= 8.04.42 [Auerswald] wytoczył szereg pretensj...

 • YES
 • = 8.04.42 [Auerswald] wytoczył szereg pretensji o gruz na ulicy. Odrzekłem, że projekt "Arbeitsdienstu" u niego leży, a ten może dać dochody. Na to A[uerswald], że pieniądze wcale nie są potrzebne.

 • 1942-04-08
 • 1942-04-08
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat, Germans, street
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 264
 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...