Goldberg z trzema kolegami po spaleniu domu na...

 • YES
 • Goldberg z trzema kolegami po spaleniu domu nad bunkrem, gdzie byli w czasie powstania, przeszli kanałami na Bielany. Błądzili w kanałach dwie doby

 • kwiecień 43
 • kwiecień 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • private life / daily life
 • communication, the 'Aryan' side, street, escaping the ghetto
 • 244
 • Related people:

  • Goldberg Unknown

   during the uprising in the bunker in Muranowska Street, went through the sewers to the 'Aryan side', hides at Grzybo...