= 26.05.42 [Auerswald] Zarządził (plakat), aby...

 • YES
 • = 26.05.42 [Auerswald] Zarządził (plakat), aby nie nosić żadnych opasek poza gwiazdą Syjonu. Tylko Służba Porządkowa ma prawo nosić 2 opaski, w tym jedną służbową.

 • 1942-05-26
 • 1942-05-26
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • Jewish police
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 281
 • opaski

 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...