= 19.03.42 Auerswaldowi oświadczyłem, że Żydzi...

 • YES
 • = 19.03.42 Auerswaldowi oświadczyłem, że Żydzi nie nadają się do robót ziemnych. Należy ich zatrudnić w warsztatach.

 • 1942-03-19
 • 1942-03-19
 • in the ghetto
 • administrative, business
 • Judenrat, workers, Jews
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 260
 • Related people:

  • Auerswald Heinz

   doctor, barrister, Commissar of the Jewish Housing District, firstly - head of the Deportees Section of the occupati...