Gęsia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Gęsia
  • róg Okopowej
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • Poles, aid, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
  • Na rogu Gęsiej i Okopowej w okresie po powstaniu w getcie znajdowała się brama getta, przez którą wjeżdżali Polacy zatrudnieni przy wywozie szmelcu żelaznego. Dzięki pomocy jednego z nich Łazarz Menes i Nachmuś Zajtman uciekli na aryjską stronę na wozie ze szmelcem.

  • s.117