Given name: Unknown Family name: Popiołek

  • YES
  • Male
  • Popiołek
  • section head of the Labour Battalion of the Judenrat

  • civil servants
  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 121