Given name: Unknown Family name: Typograf

  • YES
  • Male
  • Typograf
  • a medical doctor, a doctor at Jewish Hospital

  • physicians
  • Czerniak√≥w, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942 (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 111