W Podkowie Leśnej wynajęli mieszkanie państwo...

  • NO
  • W Podkowie Leśnej wynajęli mieszkanie państwo Izydor i Ludwika Szawińscy i ich starsza córka Helena Ołmucka z synkiem Teosiem. Właścicielką mieszkania była kobieta, która przed wojną wyszła za mąż za Żyda. Mówiło się o niej, że wysłała go do getta. Szawińskich rozpoznała po wyglądzie, ale ich przyjęła. Kiedy Niemcy urządzili obławę na Żydów w Podkowie, na szczęście w innym rejonie miasta, kazała im się wynieść.

  • in the Ghetto
  • Germans operations, Poles operations, housing
  • stranger, housing assistence