Given name: Unknown Family name: Wieler

  • YES
  • Male
  • Wieler
  • "Wieler holds a grudge against my making parties to children..." (8 July 1942)

  • Intelligentsia
  • Czerniaków, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 298